Advertentienummer: K2474

Advertentie details

Thema:
Beleid
Besturen / Management
Vorm:
Digitaal
Voor wie:
Verenigingen
Vraag/aanbod:
Kennis aangeboden

Lange omschrijving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft recent een Informatieblad “Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen" gepubliceerd. Dit is belangrijke informatie voor verenigingen en stichtingen waar wij je vanuit Punt Welzijn graag op attenderen. 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen

Vijf maatregelen staan centraal in deze wet:
1. Voor de vereniging en de stichting wordt een wettelijke grondslag gegeven om een raad van commissarissen of een monistisch bestuursmodel in te stellen.
2. Wanneer bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen een tegenstrijdig belang hebben, mogen zij niet deelnemen aan de besluitvorming.
3. Er worden regels gegeven voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling.
4. De rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daar om verzoekt.
5. Voor de vereniging en stichting geldt dat (a) de statuten een regeling moeten bevatten voor ontstentenis (bv. overlijden, ontslag) of belet (bv. ziekte) van bestuurders en commissarissen en (b) dat een bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen.

Lees hier het volledige informatieblad.

Meer informatie over de WBTR zoals een betaald en een gratis stappenplan vind je op deze pagina van de website van Punt Welzijn. 

Tegenprestatie

Ken je iemand voor wie deze informatie handig kan zijn, laat het die persoon dan vooral weten.