Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Wijzigingen op onze website

De afgelopen periode vonden er wijzigingen plaats op onze website. Van wijziging van de URL tot andere filtervelden. Hieronder vind je meer informatie. Mensen die geregistreerd zijn op onze website ontvangen hierover ook een email. 

Wat is er vananderd?

  • We willen duidelijker communiceren wat onze dienst inhoudt en dat de website onderdeel is van Punt Welzijn. Daarom hebben we de term Goed Bezig Weert laten vervallen en spreken we nu over onze digitale sociale marktplaats.
  • Onze website is vanaf begin 2020 zowel bedoeld voor mensen en organisaties uit Weert als uit Nederweert. Vandaar de nieuwe term: Sociale Marktplaats Weerterland.
  • Onze url is gewijzigd naar: socialemarktplaats.puntwelzijn.nl
  • Ons emailadres is nu socialemarktplaats@puntwelzijn.nl
  • Om te zorgen dat mensen elkaar nog beter vinden op de onderdelen van onze site kozen we tevens voor een andere categorie-indeling. Deze lichten we hieronder toe.

Nieuwe categorie-indeling

Vrijwilligers(werk): Voor het zoeken of aanbieden van vrijwilligerswerk vanuit verenigingen, stichtingen, clubs en non profit organisaties.

Maatjes: Voor het zoeken of aanbieden van structurele 1 op 1 maatjes/vrijwilligers, zowel particulier als vanuit non-profitorganisaties. Deze advertenties staan momenteel onder Vrijwilligerswerk of onder Contacten/deelnemers.

Buurthulp: Voor het zoeken of aanbieden van incidentele hulp op het gebied van klusjes in/om huis, boodschappen doen, huisdier uitlaten, een luisterend oor bieden enz. Het gaat in deze categorie altijd om particulieren die hulp vragen of hulp aanbieden.

Kennis: Voor het zoeken of aanbieden van deskundigheid/kennis. Het gaat om niet-commerciële deskundigheidsbevordering en binnen deze categorie maken wij vanuit Punt Welzijn vrijwilligers ook attent op workshops, online trainingen enz.  

Materialen/faciliteiten: Voor het zoeken of aanbieden van materialen en faciliteiten. Het gaat om niet-commerciële zaken, bijvoorbeeld aanbod van oud meubilair van een bedrijf aan een vrijwilligersorganisatie.

01.09.2020