Een mini Blog met MAXI boodschap

Win-Win denken.
Wat mij betreft de mooiste kerncompetentie voor ieder mens.
Win-Win denken is gebaseerd op de opvatting dat er genoeg is voor iedereen,
dat het succes van één niet ten koste hoeft te gaan van het succes van anderen.

Win-win denken is het leven zien als een coöperatieve i.p.v. een competitieve arena.

Karaktereigenschappen die tot de Win-Win gedachte behoren zijn:
o Integriteit = trouw zijn aan je waarden en verbindingen
o Overvloed mentaliteit = er is genoeg voor iedereen
o Volwassenheid = uiten van overtuiging en gevoel met respect voor overtuiging en gevoel van anderen

Toen ik eind 2015 voorzitter werd van de Zonnebloem afdeling Weert wist ik het nog niet zo zeker maar in mijn eerste jaar met deze fantastische club mensen ontdekte ik dat die kerncompetentie, waar ik in 2011 in bovenstaand artikel over schreef, verankerd lag in deze prachtige vereniging.
Ik heb onze vrijwilligers leren kennen als mensen met juist die karaktereigenschappen.
Ik prijs mij gelukkig deze mensen te mogen faciliteren in dit mooie “werk” !

“Werk” zeg je.  Nee natuurlijk niet het is een levenshouding een vorm van win-win denken.
En de best betaalde job in de wereld, want NIETS gaat boven een glimlach van een gast, uit vreugde voor een fijn moment samen of uit dankbaarheid voor een waardevolle of mooie ‘nieuwe’ ervaring.
Ben jij nu net zo’n win-win kanjer en zou je ook zo’n salaris willen ontvangen, meld je aan.
Wij verwelkomen je met open armen als ‘collega’ en onze gasten met een waardevolle glimlach.
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar.
Wij denken in oplossingen. Zodat ook mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven kunnen genieten. Er kan zoveel meer dan je denkt.

Hoogachtend
Hr. Willy van Diest
Bestuursvoorzitter
Zonnebloem afd. Weert
Tel. 0637200359
zonnebloemweert@gmail.com
https://www.zonnebloem.nl/weert
https://www.facebook.com/zonnebloemweert