De jeugd bij de Fakkelestafette Weert e.o.

DE JEUGD BIJ DE FAKKELESTAFETTE WEERT e.o.

De fakkelestafette Weert e.o. verzorgt al 63 jaar lang, elk jaar opnieuw, in het derde weekend van september de herdenking van de Weerter bevrijding op 22 september 1944. Bij de Dodenherdenking aan de Sint Rumolduskapel worden alle slachtoffers geëerd.

Tot 3 jaar geleden, bij de 60ste Fakkelestafette, ging men het bevrijdingsvuur halen in Brussel. Het was toen een meerdaags evenement. Maar om diverse redenen heeft de organisatie besloten om de koers te wijzigen. Vanaf 2013 blijft de Fakkelestafette in de regio. Nu worden de monumenten in Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck bezocht op zaterdag 22 september of op de zaterdag voorafgaand op de 22ste.

Dertig jaar geleden heeft de organisatie al gezien dat de jeugd bij deze herdenkings- en bevrijdingsviering betrokken moet worden. Het bevrijdingsvuur moet immers doorgegeven worden.

Er is gekozen voor een scholenproject. Alle groepen 7 van de Weerter basisscholen worden uitgenodigd deel te nemen. Het is de bedoeling dat er aan de kinderen een project/lessencyclus wordt aangeboden waarin begrippen als oorlog/bevrijding/vrede/verdraagzaamheid aan bod komen. Leerkrachten en kinderen worden uitgedaagd te praten over “hoe kunnen we ruzies (oorlog) vermijden en wat moeten we doen om de vrede te bewaren”.

Daarbij horen natuurlijk ook opdrachten. De laatste opdracht luidt: Maak een gedicht of verhaal over deze begrippen. Het mag ook een tekening of knutselwerk zijn.

De leerkracht bepaalt welke twee “werkjes” het mooist zijn en de kinderen die dit gemaakt hebben, mogen mee met het scholenproject. Op de vrijdag, voorafgaand aan de Fakkelestafette, gaan al die kinderen –onder leiding van de commissie jeugdzaken – per bus naar Kamp Vught en aansluitend naar Valkenswaard (Rofra) alwaar zij deelnemen aan “zelfredzame” activiteiten.

Foto 1 blog fakkelestafette

Van deze groep mogen 18 kinderen (er wordt geloot!) de volgende dag mee met de estafette. Zij worden verdeeld over de 3 routes en krijgen opdrachten. Er wordt een gedicht voorgelezen, er wordt iemand geïnterviewd, iemand maakt foto’s, eentje helpt de fakkelpot te ontsteken, iemand legt bloemen en er wordt een vlag gedragen.

Foto 2 blog fakkelestafette

Naast de kinderen van het scholenproject zijn er ook kinderen van de atletiekvereniging Weert (AV Weert) die het bevrijdingsvuur van monument naar monument brengen.

Foto 3 blog fakkelestafette

Dan zijn er ook kinderen/ jongeren van harmonie Sint Joseph Zuid die als trommelaar of trompettist aanwezig zijn.

Kortom: VEEL JEUGD BIJ DE FAKKELESTAFETTE!

De Fakkelestafette is een “non-profit”-organisatie. Er is geen winstbejag en al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Men is afhankelijk van sponsorgelden en medewerking van de gemeente (o.a. het beschikbaar stellen van materialen). Daarom is de gift die we kregen via de SPONSORWINKEL zeer welkom. Dat bedrag (€ 1500) wordt gebruikt voor het scholenproject.

Indien u meer informatie wilt over de Fakkelestafette verwijzen we u naar de website: www.fakkelestafette-weert.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *