Vrijwilligers voor een groen Weert!

Door Wim Vlekken, Stichting Groen Weert en Stichting Weerterlandhout.

In 2014 is Weert uitgeroepen tot de “Groenste regio van de wereld”. Een welverdiend predicaat dat ook verplichtingen schept. Hoewel er nog veel meer “groenste steden” zijn, is de gemeente Weert er veel aan gelegen die status vast te houden. Op papier is het allemaal prima geregeld, maar aangezien het naast een kwestie van geld, ook mensenwerk is pakt het in de praktijk weleens anders uit. Dit is het moment waarop Stichting Groen Weert in actie komt en in goed overleg met bestuurders en ambtenaren het groen beleid helpt bij te stellen. Want iedereen heeft recht op schone lucht en een plezierige woonomgeving.

Groen Weert kan dit werk doen dankzij toegewijde vrijwilligers en daar heeft de stichting er nooit genoeg. Dat was ook aanleiding om eens te overleggen met de professionals van Goed Bezig Weert (Punt Welzijn). Hoe kunnen we meer mensen motiveren om met ons samen te werken aan een groener Weert?

Adverteren

Uit dat overleg is de aanbeveling ontstaan om op de website van Goed Bezig Weert te adverteren. Stichting Groen Weert heeft op de eerste plaats behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Natuurlijk zijn ervaren bestuurders van harte welkom, maar ze kunnen ook vanuit de ondersteuning (adviseurs) doorgroeien naar een bestuursfunctie. Daarmee zijn we tegelijk bij de andere categorie: ondersteunende vrijwilligers die ons helpen bij de verschillende projecten en bij het overleg met gemeente (Weert, Nederweert) en de provincie. SGW zoekt natuurlijk mensen die het belang van natuur in de woonomgeving en het buitengebied belangrijk vinden. Die niet alleen affiniteit met de natuur hebben, maar ook de nodige (basis)kennis. Bovendien heeft SGW heel vaak te maken met wet- en regelgeving, zoals het bestuursrecht, de Wet Natuurbescherming en de Omgevingswet. SGW zou een vrijwilliger met juridische achtergrond dan ook toejuichten.

Belangstellenden kunnen zich melden via de website van Goedbezig Weert en www.groenweert.nl.

Kopie van 2015-09 kap beuk Biest2

Weerterlandhout

In het verlengde van Groen Weert is begin 2018 de Stichting Weerterlandhout opgericht. Deze stichting streeft ernaar om bomen die binnen de gemeente Weert gekapt moeten worden, een nuttige bestemming te geven. Dus niet versnipperen en verbranden in kolencentrales. Die bomen moeten verwerkt worden tot nuttige gebruiksvoorwerpen of kunstobjecten.

De stichting is nog volop bezig de eigen organisatie op te bouwen en beschikt inmiddels over een flinke voorraad stammen, die de januari storm ten offer vielen. Om hiermee verder te kunnen is Weerterlandhout dringend op zoek naar een betaalbare oplossing voor opslag en verwerking. Met Openluchtmuseum Eynderhoof zijn afspraken gemaakt voor de korte termijn. Het streven is echter om uiteindelijk een eigen locatie te gebruiken, waar naast opslag ook verwerking mogelijk is. Bijvoorbeeld een loods met een voorhof. Het verwerken van de stammen tot gebruiksvoorwerpen zal dan gebeuren door leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt die het houtvak willen  leren. Op termijn zoekt Weerterlandhout natuurlijk vrijwilligers die deze lessen willen geven. Daarnaast zal Weerterlandhout boomstammen mogelijk delen met reguliere beroepsopleidingen, zoals Het Kwadrant en kunstenaars uit de directe omgeving.

Ook die vraag naar een geschikte accommodatie vindt u bij de advertenties van Goed Bezig Weert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *