Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Informatie voor verenigingen


Verhoging maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2024
De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding is in 2024 omhoog gegaan van €1.900,- naar € 2.100,- per jaar. Daarmee stijgt ook het maandbedrag van €190,- naar € 210,- per maand. De vrijwilligersvergoeding is belastingvrij tot aan het maximumbedrag. 

Let op, krijg je zowel een onkostenvergoeding als een vrijwilligersvergoeding? Dan moet je die bedragen bij elkaar optellen. Het gezamenlijke bedrag van de onkostenvergoeding en de vrijwilligersvergoeding mag niet boven het genoemde maximumbedrag (€ 2.100 in 2024) uitkomen. Kom je daar wel boven, dan moet je belasting betalen. Voor aanvullende informatie klik hier.

Omdat een vergoeding gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld een uitkering is het belangrijk je altijd eerst goed hierin te verdiepen of navraag te doen bij je uitkeringsinstantie of de belastingdienst.

Vrijwilligersverklaring
Als je organisatie een financiële vergoeding geeft aan een vrijwilliger, dan kan hij of zij daar van af willen zien. Onder voorwaarden is die vergoeding als gift aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, dit was al zo. Maar de Belastingdienst stelt nu een formulier hiervoor beschikbaar, zodat je organisatie kan bevestigen dat de vrijwilliger afziet van zijn of haar vergoeding. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Klik dan hier