Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Vluchtelingen & vrijwilligerswerk


Vluchtelingen met een verblijfsvergunning
zijn vrij om te werken in Nederland. Zij mogen dus ook vrijwilligerswerk doen. Het maakt in dat geval niet uit of zij nog in een AZC wonen of al zelfstandig wonen. Ook asielzoekers ( mensen zonder verblijfsvergunning) mogen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben (W document) en de vrijwilligersorganisatie moet een vrijwilligersverklaring hebben van het UWV of deze aanvragen. Met deze verklaring toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Is dit het geval, dan verstrekt het UWV de vrijwilligersverklaring voor 3 jaar en kan deze gebruikt worden voor alle asielzoekers die dit specifieke vrijwilligerswerk bij jouw organisatie komen doen. Het UWV doet na aanvraag binnen 2 weken een uitspraak. Voor vluchtelingen met verblijfsvergunning is geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering heeft. In dat geval is ook voor deze vluchteling een vrijwilligersverklaring nodig.

Algemene informatie over vrijwilligerswerk voor vluchtelingen en asielzoekers in de opvang vind je hier:

Voor nog meer informatie over vluchtelingen en vrijwilligerswerk klik dan hier