Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Uitkeringen & vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering moet het wel om echt vrijwilligerswerk gaan. Dit houdt in dat:
- Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag de vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten óf gebruik maken van de vrijwilligersregeling.
- Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of een sportvereniging,  sportinrichting of ANBI zijn.
- Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.

Daarnaast heeft iedere specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van het vrijwilligerswerk, de sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding.

Ontvang je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk doen? Vraag dan om toestemming bij je uitkerende instantie of vraag naar de regels omtrent het al dan niet mogen doen van vrijwilligerswerk. Klik hier voor informatie over een mogelijke vrijwilligersvergoeding en de gevolgen voor je uitkering. 

Wil je vanuit een UWV uitkering vrijwilligerswerk gaan doen? Klik dan hier voor meer informatie over UWV en vrijwilligerswerk. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie, voor de meest recente informatie neem je contact op met je uitkeringsinstantie.