Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

Vrijwilligerswerk in 2023 terug op niveau van voor corona en weer vaker incidenteel

De 2023-cijfers van CBS vertellen dat 49 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder zich in de afgelopen twaalf maanden ten minste één keer vrijwillig heeft ingezet voor een organisatie of vereniging. Tijdens corona was dat gemiddeld 41 procent. We zijn nu terug op het niveau van voor die tijd.

De cijfers komen uit het jaarlijkse onderzoek Sociale samenhang en welzijn. Daarin zijn in 2023 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk extra vragen toegevoegd. Die gingen onder meer over wat mensen belangrijk vinden dat organisaties doen voor hun vrijwilligers. Onder alle leeftijdsgroepen nam het aandeel vrijwilligers in 2023 toe, en komt daarmee op vergelijkbaar niveau als voor corona. Onder 65-plussers is het aandeel vrijwilligers zelfs hoger dan in 2019.

Wil jij het gehele artikel van het NOV lezen? Klik dan hier.  

23.04.2024