Punt Welzijn Sociale Marktplaats Blog

'Impuls versterking Vrijwillige Inzet'

Het Oranje Fonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geven een impuls aan het versterken en verduurzamen van vrijwillige inzet bij sociale initiatieven. Onder de naam ‘Impuls versterking Vrijwillige Inzet’ worden de komende vier jaar vrijwilligersinitiatieven geholpen met financiële ondersteuning en kennis. Het ministerie stelt een bedrag van €1,2 miljoen beschikbaar. 

Sociale initiatieven kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning bij het Oranje Fonds indienen. Bijvoorbeeld voor het vrijwilligersbeleid, training en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, het uitbreiden of diverser maken van een vrijwilligersbestand of voor het inhuren van een vrijwilligerscoördinator. 

Daarnaast maakt het Oranje Fonds kennis beschikbaar over vrijwillige inzet via een gratis en voor iedereen toegankelijke module op het kennisplatform ‘Vragen die ertoe doen’ van het Oranje Fonds.

Sociale initiatieven kunnen een reguliere aanvraag indienen bij het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds beoordeelt of deze aanvraag vanuit het impuls gesubsidieerd kan worden.

Wil jij hierover meer weten? Klik dan hier


18.06.2024